Ачааллаж байна...

Erdenes National Research and Development Center

ЭРДЭНЭС САНАЛ БОЛГОЖ БАЙНА

Erdenes
image_not_found

ЧАДВАРЛАГ ИНЖЕНЕРҮҮД

image_not_found

ШИНЭЛЭГ
ТЕХНОЛОГИ

image_not_found

ДИЖИТАЛ
ШИЛЖИЛТ

Erdenes National Research and Development Center

ОНЦЛОХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Erdenes
image_not_found

Эрдэм шинжилгээ

Монгол судлаачдын хийсэн ажлыг дэлхийд гаргах, олон улсын сургууль судалгааны байгууллагуудтай холбогдох гүүр болох

Цааш үзэх
image_not_found

Бизнесийн зөвлөгөө

Хувьцаа худалдан авах, лиценз шилжүүлэх болон хамтарсан хөрөнгө оруулалтын талаар байгуулах гэрээ хэлэлцээрийн төслийг боловсруулах, гэрээний төсөл

Цааш үзэх
image_not_found

Ордын ТЭЗҮ

Ордын хайгуул судалгаа, ашиглалт, баяжуулалт, эдийн засгийн тооцоо судалгааг хийх баримт бичгийг боловсруулах.

Цааш үзэх
image_not_found

Ашиглалтын Аудит

Уурхайн ашиглалтын үеийн шалгалт, хяналтыг хийн тооцоо судалгааг гаргах.

Цааш үзэх
image_not_found

Геомеханикийн лабораторийн үйлчилгээ

Судалгааны шинжилгээний ажил хийх, туршилт хийх боломж нөхцлөөр хангах.

Цааш үзэх
image_not_found

Эрсдлийн шинжилгээ

Захиалагчид хууль эрх зүйн орчны мэдээллийг олгон эхлүүлж буй ажилд саад болох болон тулгарч болохуйц эрсдлүүдийг гарган зайлсхийх судалгааг хийнэ.

Цааш үзэх
image_not_found

Erdenes National Research and Development Center

Хөгжил дэвшилтэй хөл нийлүүлэн алхах нь бидний уриа

Erdenes

Чанартай ажлыг хийж гүйцэтгэх гоё түлхүүр нь чадварлаг хамт олон юм.

Эрдэнэсийн судлаачид

Erdenes National Research and Development Center

МАНАЙ МЭРГЭЖИЛТНҮҮД

Erdenes